Conceive Plus

Conceive Plus™ Najczęściej zadawane pytania​

Starasz się o dziecko? Spróbuj z Conceive Plus. Dowiedz się jeszcze więcej jak żel intymny Conceive Plus może pomóc ci zajść w ciążę i ułatwić zapłodnienie jednocześnie zwiększając waszą przyjemność z seksu podczas starań o dziecko.

Conceive Plus™ jest nawilżającym żelem intymnym przyjaznym dla plemników stosowanym jak standardowe lubrykanty lecz podczas starań. Zwykłe żele nawilżające mogą utrudniać zapłodnienie dlatego ważne jest, aby stosować ten, który jest zaprojektowany specjalnie dla par starających się o dziecko.

Nałóż żel Conceive Plus™ (ilość odpowiadająca łyżeczce do herbaty) w okolice waszych narządów płciowych tuż przed lub w trakcie stosunku. Conceive Plus™ jest dostępny także w formie aplikatorów dopochwowych wypełnionych żelem do zastosowania na 10-15 minut przed stosunkiem.

Uzupełniając swoje naturalne nawilżenie oraz łagodząc suchość pochwy możesz zwiększyć satysfakcję ze wspólnych starań a także zwiększyć wasze szanse na zapłodnienie pomagając plemnikom na skuteczne dotarcie do jajeczka.

Wiele badań klinicznych potwierdziło fakt, iż zwykłe lubrykanty dostępne na rynku mogą utrudniać zapłodnienie przez tworzenie bariery dla plemników oraz ich uszkadzanie. Standardowe żele intymne nawilżające wpływają negatywnie na ruchliwość oraz żywotność plemników zmniejszając szanse na udane naturalne starania o dziecko. Conceive Plius® jest całkowicie inny. Jest całkowicie przyjazny dla nasienia nie uszkadzając plemników oraz nie tworząc dla nich bariery nie do pokonania. Conceive Plus® jako jedyny lubrykant zawiera jony Wapnia i Magnezu. Naśladuje płodny śluz kobiety skutecznie zwiększając szanse na zajście w ciążę. Niezależne badania kliniczne pokazały, iż Conceive Plus® jest bezpieczny dla plemników, komórek jajowych oraz samego zarodka. Nie ma negatywnego wpływu na proces zapłodnienia.

Dowody naukowe:

Tagatz GE, Okagake T, Sciarra JJ. The effect of vaginal lubricants on sperm motility and viability in vitro. Am. J. Obstet. Gynecol. 1972; 113:88.
Goldenberg RL, White R. The effect of vaginal lubricants on sperm motility in vitro, Fertil Steril, 1975; 26:872.
Monard S, Vaginal contraception: mechanical or chemical? NPN Med. 1983 May 2;3(50):591.
Tulandi T, Plouffe L Jr, McInnes RA. Effect of saliva on sperm motility and activity. Fertil and Steril, 1982; 38: 721.
Tulandi T, McInnes RA. Vaginal lubricants: effect of glycerin and egg white on sperm motility and progression in vitro. Fertil Steril, 1984; 41:151.
S P Boyers, M D Corrales, G Huszar, A H DeCherney, The effects of Lubrin on sperm motility in vitro, Fertil Steril 1987; 47(5):882.
Frishman GN, Luciano AA, Maier DB. Evaluation of Astroglide,* a new vaginal lubricant: effects of length of exposure and concentration on sperm motility, Fertil and Steril, 1992; 58: 630.
Anderson L., Lewis S.E.M., McClure N. The effects of coital lubricants on sperm motility in vivo, Human Reproduction, 1998; 13(12): 3351.
Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, Short RA, Evenson DP, Effect of vaginal lubricants on sperm motility and chromatin integrity: a prospective comparative study, Fertil Steril. 2008 Feb,89:375
Kutleh W.H., Chao-Huai Chao M.S., Rjtter J.O., Byrd W. Vaginal lubricants for the infertile couple: effect on sperm activity. International Journal of Fertility, 1996; 41: 400.
Miller B, Klein TA, Opsahl MS. The effect of surgical lubricant on in vivo sperm penetration of cervical mucus, Fertil Steril 1994; 6:1171.
Kutteh, W.H., Lockton, J.M., Williams, L.J., Ke, R.W, A novel Fertility Friendly Lubricant for the Infertile Couple. Obstetrics and Gynecology 2008, 111: 20S.
Kutteh, W.H., Collins,B, Ke, R.W., Williams, L.J., ConceivEase Fertility Friendly Lubricant is Superior to other commercial lubricants in preserving Sperm Motility and Sperm Progresive Motility over 72 hours. Fertility and Sterility 2008, 90, S324.

Tak, Conceive Plus® zawiera niewielką ilość gliceryny (glicerol) aby jak najlepiej naśladować naturalny szyjkowy śluz płodny kobiet. Gliceryna jest składnikiem naturalnego śluzu szyjkowego (Huggins et al. 1976, Preti et al. 1979, Huggins et al. 1981, Owen et al. 1999). Badania wykazały, iż ilość gliceryny w śluzie wrasta wraz z wzrostem podniecenia seksualnego (Preti et al. 1979). Ten wzrost poziomy gliceryny jest odpowiedzialny za polepszenie jakości nawilżania śluzu i może być biologicznie istotny podczas wczesnej fazy zapłodnienia  (Huggins et al. 1981).

Gliceryna jest także źródłem energii w naszym ciele. Chroni komórki oraz jest szeroko stosowana w kriokonserwacji ludzkich plemników i komórek jajowych. Ze względu na swoje właściwości gliceryna została dokładnie przebadana na wpływ na żywotność i funkcję wielu komórek i tkanek ludzkich. Jest obecnie najczęściej stosowanym krioprotektantem.

Jest wiele badań klinicznych potwierdzających, iż niewielkie ilości gliceryny (obecna także w naturalnym śluzie szyjkowym) nie mają negatywnego wpływu na żywotność i funkcjonowanie plemników.

graph-2bgraph-2a

 

Wpływ gliceryny na ruchliwość plemników (koncentracja gliceryny 2,5% oraz 5%). Widoczne jest, iż niska zawartość gliceryny, nawet do 5%, nie wpływa na ruchliwość plemników nawet do 24h od ekspozycji. (Crister et al, 1988)

 

Bibliografia:

Tulandi T, McInnes RA. Vaginal lubricants: effect of glycerin and egg white on sperm motility and progression in vitro. Fertil Steril, 1984; 41:151.
Goldenberg RL, White R. The effect of vaginal lubricants on sperm motility in vitro, Fertil
Steril, 1975; 26:872. Huggins G and Preti G, Volatile c onstituents of human vaginal secretions, Am J Obstet Gynecol, 1976 Sep 1;126(1):129-36.
Preti G, Huggins G and Silverberg G, Alterations in the organic compounds of vaginal secretions caused by sexual arousal, Fertil Steril 1979;32:47–54.
Huggins G and Preti G, Vaginal odors and secretions, Clinical Obstetrics and Gynecology, 1981; 24; 355-377.
Critser JK, Huse-Benda AR, Aaker DV, Arneson BW, Ball GD. Cryopreservation of human spermatozoa. III. The effect of cryoprotectants on motility. Fertil Steril. 1988 Aug;50(2):314.

Owen D and Katz D, A vaginal fluid simulant, Contraception, 1999 Feb;59(2):91-5.

Jony Wapnia i Magnezu występują we wszystkich płynach ustrojowych i tkankach w organizmie, włączając w to ludzkie nasienie oraz śluz szyjkowy. Obecność jonów Wapnia i Magnezu w nasieniu ludzkim wykazano już w 1942 roku. Potwierdzono także, że są one szczególnie ważne dla żywotności i zachowania funkcji plemników i komórek jajowych.

Conceive Plus to jedyny lubrykant dla par starających się o dziecko zawierający jony Wapnia i Magnezu szczególnie ważne w procesie zapłodnienia.

Bibliografia:

Huggins C, Scott WW, and J Heinen JH, CHEMICAL COMPOSITION OF HUMAN SEMEN AND OF THE SECRETIONS OF THE PROSTATE AND SEMINAL VESICLES Am J Physiol 136: 467-473, 1942.
Adamopoulos DA, Deliyiannis V. Seminal plasma magnesium, calcium and inorganic phosphate concentration in normozoospermic and subfertile men. Andrologia. 1983; 15: 648.
Sorensen M.B., Bergdahl I.A., Hjollund N.H.I., Bonde J.P.E., Stoltenberg M., Ernst E. Zinc, magnesium and calcium in human seminal fluid: relations to other semen parameters and fertility. Molecular Human Reproduction. 1999; 5(4): 331.
Deger O., Akkus I. Semen magnesium levels in fertile and infertile subjects. Magnesium. 1988; 7(1): 6.
Borland R.M., Hazra S., Biggers J.D., Lechene C.P. The elemental composition of the environments of the gametes and preimplantation embryo during the initiation of pregnancy. Biology of Reproduction. 1977; 16: 147.
Owen D and Katz D, A vaginal fluid simulant, Contraception, 1999 Feb;59(2):91-5.
Owen D and Katz D, A review of the physical and chemical properties of human semen and the formulation of a semen simulant. J Androl. 2005 Jul-Aug;26(4):459-69.
Homonnai ZT, Paz G, Weiss JN, David MP. Quality of semen obtained from 627 fertile men. Int J Androl. 1980; 3: 217.
Arver S, Sjoberg HE. Ionized calcium in human seminal plasma. Scand J Clin Lab Invest. 1983; 43(suppl): 123.
Theophanides T, Anastassopoulou J (eds). Magnesium: current status and recent developments, Kluwer Academic Publishers, 1997, Netherlands.
G. Wagner and R.J. Levin, Vaginal fluid. In: E.S.E. Hafez and T.N. Evans Editors, The Human Vagina Elsevier/North-Holland, New York (1978), pp. 121.
G. Wagner and R.J. Levin, Electrolytes in vaginal fluid during the menstrual cycle of coitally active and inactive women. J Reprod Fertil 60 (1980), pp. 17.
H.E. Mende, H. Spitzbart, V. Sieke and C. Vogel, Sodium, potassium, magnesium and calcium in vaginal content. Zentralbl Gynakol 112 (1990), pp. 1175.
Evans JP, Florman HM. The state of the union: the cell biology of fertilization. Nat Cell Biol. 2002 Oct;4 Suppl:s57.

Poziom pH w żelach intymnych Conceive Plus® wynosi 7.5. Dla przeżycia i odpowiedniego funkcjonowania plemników wymagane jest zachowanie odpowiedniego środowiska o wąskim zakresie pH, osmolarności oraz toniczności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, iż optymalne warunki do przeżycia i migracji plemników i nasienia w szyjce macicy wymagają pH na poziomie 7.0-8.5. Conceive Plus jest opracowane tak, aby być odpowiednie dla nasienia i bezpieczne dla plemników zarówno pod względem pH jak i osmolarności.

Osmolarność żelu intymnego Conceive Plus® waha się na poziomie 357mOsmol/L. Conceive Plus® jest lubrykantem przyjaznym dla plemników stworzonym dla par starających się zajść w ciążę. Optymalny dla nasienia poziom osmolarności gwarantujący plemnikom bezpieczną migrację i przeżycie w szyjce macicy wynosi 290-423mOsmol/L. W celu przetrwania oraz zachowania funkcjonalności plemników podczas procesu zapłodnienia Conceive Plus tworzy dla nich bezpieczne środowisko o odpowiednim pH, osmolarności oraz toniczności. W literaturze medycznej toczy się dyskusja o dokładnym zakresie osmolarności odpowiednim dla ludzkiego nasienia optymalnym do poczęcia oraz zachowania płodności.

Badania naukowe:

Owen D and Katz D, A review of the physical and chemical properties of human semen and the formulation of a semen simulant. J Androl. 2005 Jul-Aug;26(4):459-69. Anderson L., Lewis S.E.M., McClure N. The effects of coital lubricants on sperm motility in vivo, Human Reproduction, 1998; 13(12): 3351.

Nie. Surfaktanty są typowe dla żeli intymnych o właściwościach plemnikobójczych. Surfaktanty są także stosowane w celu rozpuszczania składników w wodzie. Naukowe badania wykazały, iż obecność surfaktantu Pluronic 127 jest szkodliwy dla nasienia, jednakże potrzeba więcej badań aby potwierdzić to odkrycie. Conceive Plus został zaprojektowany dla par starających się o dziecko, jest przyjazny dla nasienia oraz nie zawiera żadnych surfaktantów.

Kiedy nie starasz się o dziecko, możesz stosować Conceive Plus® z prezerwatywami z lateksu oraz poliuretanowymi.

Nie. Kwas akrylowy, jak karbomer, są kwaśne i są jednym z kluczowych składników żeli plemnikobójczych, które zmniejszają szanse na zajście w ciążę.

Tak. Badania kliniczne wykazały, iż Conceive Plus® nie ma negatywnego wpływu zarówno na plemniki jak i rozwój zarodka. Obszerne badania przeprowadzone przez producenta potwierdziły bezpieczeństwo zarodka podczas stosowania Conceive Plus®. Więcej o badaniach na stronie “Badania kliniczne“.

Jeszcze więcej informacji o staraniach o dziecko

Więcej »